DigiStrategi

Med mångårig erfarenhet från IT i olika verksamheter hjälper DigiStrategi dig att lyckas
med integrationen mellan IT och verksamhet på ett anpassat och lättförståeligt sätt.

LÄS VIDAREKONTAKT

RÅDGIVNING, PLANERING & HJÄLP PÅ EN NIVÅ SOM ÄR ANPASSAD FÖR ERA SPECIFIKA BEHOV

Planering & Ledning

För att lyckas med en uppgift är det av stor vikt att man gör rätt saker i rätt ordning och av rätt anledning. Erfarenhet och rutin är ytterligare två viktiga komponenter för att genomföra ett projekt med bästa resultat.

Digitalisering

DigiStrategi hjälper dig att räta ut alla frågetecken kring digitalisering och finns till hands genom hela ditt projekt för vägledning till rätt beslut och lösning.

Support

En IT-miljö utan regelbunden översyn kan snabbt bli ett stort problem. Vi ser till att alla användare får en problemfri IT-vardag genom automatiserad kvalitetssäkring och översyn med åtgärd och regelbundna rapporter kring status om er IT-miljö.

Kommunikation

En allt större del av vår kommunikation sker idag digitalt på olika sätt. Att kommunicera datadrivet och digitalt hör till framtiden men hur gör man det på bästa sätt? Var börjar man?

PLANERING & LEDNING

Planering & ledning är ett område som ligger oss väldigt varmt om hjärtat. Vi har deltagit i många såväl stora som små projekt under åren och med tiden lärt oss värdet av att ”välja rätt” från början. För att undvika misstag och fallgropar i era framtida projekt vill vi på bästa sätt erbjuda er expertkunskap inom flera områden såsom exempelvis följande.

  • Säkra att IT-funktionens möjligheter utnyttjas i verksamhetens utveckling.
  • Agera rådgivare och inspiratör kring möjligheter inom digitalisering och övergripande IT-frågor.
  • Vara systemägare av företagets IT-infrastruktur.
  • Leda utvecklings- och förbättringsprojekt i affärssystem eller webblösningar.
  • Ansvara för att företagets applikationsportfölj styrs och koordineras.
  • Ansvara för företagets övergripande upphandlingar och ramavtal gällande IT-tjänster samt mjuk- och hårdvara.
  • Ansvara för att nödvändiga policyer och standarder utvecklas och följs upp för att koordinera IT i verksamheten.

DIGITALISERING

DIGITALISERING, ett modeord eller verklighet här och nu?

För DigiStrategi är det i allra högsta grad verklighet och vi har sett fler verksamheter komma till samma insikt under de senaste åren. Digitalisering är något vi alla har en koppling till, antingen i arbetet eller privat men vad innebär det egentligen och hur när ligger det mig?

Vi upplever att vårt tankesätt kring digitalisering skiljer sig något från den generella beskrivningen av ämnet. För oss handlar inte digitalisering i första hand om att ”teknifiera” något som redan fungerar och utifrån det skapa något nytt. För oss handlar det mer om att förstå hur just din verksamhet fungerar och utifrån det hitta tekniska lösningar som kan effektivisera och modernisera till exempel arbetssätt, kontakter och dataöverföring.

SUPPORT

Vad gör du när programmen du brukar använda inte fungerar som de ska, du får inte kontakt med nätverket, mail i telefonen har slutat fungera och skrivaren bara piper?

DigiStrategi har under flera år hjälpt många företag genom att agera som deras egen IT-avdelning, både internt och externt. Vi arbetar med proaktivt IT-underhåll för att i största möjliga mån kunna avhjälpa felen innan du märker dem. Många av orsakerna till att man upplever problem i en dator kan eliminineras genom välplanerat underhåll och regelbundna uppdateringsintervall.

KOMMUNIKATION

#kommunikation,
(latin communicaʹtio ’ömsesidigt utbyte’, avcommuʹnico ’göra gemensamt’, ’låta få del i’, ’få del av’, ’meddela’, av commuʹnis ’gemensam’, ’allmän’, ’offentlig’)
överföring av information mellan människor, djur, växter eller apparater.

(Källa, Nationalencyklopedin  –  www.ne.se)

Idag kommunicerar vi på många olika sätt som vi inte ens kunde tänka oss för ett par år sedan. Enkelhet och tillgänglighet har idag blivit en självklarhet för de flesta när det gäller kommunikation. Med över tio års erfarenhet från arbete med olika typer av teknisk kommunikation kan vi med stor trygghet och pricksäkerhet föreslå olika alternativ för just din verksamhet.

Mikael Kapp

DigiStrategi, precis som det låter…

Jag har under många år arbetat i olika befattningar inom IT, telekom och säkerhet där jag har haft förmånen att kunna påverka och leda utvecklingen inom flera olika verksamhetsområden. Det har varit en mycket händelserik resa där jag under den senaste tiden sett hur arbetet med IT integrerats i verksamheter på ett mer aktivt och självklart sätt. De utmaningar jag ställts inför samt de erfarenheter jag har berikats med har utvecklat mig på flera plan och jag har över tid utvecklat en mycket god förståelse för olika verksamheters digitala behov och önskemål. Jag har god förmåga att förklara funktioner och teknik kring olika lösningar inom IT och infrastruktur samt dess komponenter på ett för mottagaren enkelt och lättförståeligt sätt.

– Mikael Kapp, specialist och entreprenör

ETT STEG NÄRMARE EN ENKLARE DIGITAL VARDAG

it@digistrategi.se     |     08 4100 2300